Oudercommissie / klachtenregeling

oudercomm

De oudercommissie van kindercentrum KOM.MIJN bestaat uit maximaal 7 ouders, waarvan hun kind(eren) het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang bezoeken.

Doel van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van kinderen en hun ouders/ verzorgers, die gebruik maken van onze kinderopvang.

Indien u vragen heeft of informatie betreffende onze oudercommissie heeft, dan kunt u contact opnemen met:

Indien ouders een individuele klacht hebben kunnen zij hiermee terecht bij
de directie van kindercentrum KOM.MIJN. Ook bestaat de mogelijkheid om de
oudercommissie als bemiddelende partij in te schakelen. Wanneer hierna
geen bevredigende oplossing wordt gevonden kunnen ouders terecht bij de
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ouders en /of
oudercommissie kunnen eerst terecht bij het voorportaal van deze
commissie; het Klachtenloket Kinderopvang
(www.klachtenloket-kinderopvang.nl) als mogelijkheid om de klacht op te
lossen. Mocht er geen oplossing worden bereikt dan kan men het geschil
voorleggen aan de commissie. (www.degeschillencommissie.nl)

interne klachtenregeling kinderopvang kindercentrum KOM.MIJN 2023 definitief