VVE

VVE Locatie

Startblokken_logo

Per 1 september 2019 zijn wij officieel een VVE- locatie (voor- en vroegschoolse educatie).
Al onze Pedagogisch medewerkers hebben een speciale training gevolgd om de ontwikkeling van uw kind goed te begeleiden en stimuleren.
Bij kindercentrum KOM.MIJN  komen alle ontwikkelingsgebieden ruimschoots aan bod. Er is spelenderwijs aandacht voor:

  • Taalontwikkeling: deze wordt gericht gestimuleerd door een bewust aanbod in de ontwikkeling van  woordenschat, beginnende geletterdheid, het voeren van (kring)gesprekjes enz.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.
  • Motorische ontwikkeling: Het ontwikkelen van grove en fijne motoriek.
  • Beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, oefenen met begrippen als groot/klein, dik/dun, hoog/laag enz, en de oriëntatie in ruimte en tijd.

We werken op onze groepen met thema’s. Tijdens deze thema’s zijn de kinderen spelenderwijs bezig met het uitbreiden van hun woordenschat en hun leefwereld. We spelen in en sluiten aan bij de interesses van kinderen. Van daaruit proberen we de kinderen te prikkelen om de zgn. zone van de naaste ontwikkeling (het volgende stapje in de ontwikkeling) op te zoeken, doormiddel van een breed activiteitenaanbod en vooral ook veel ruimte voor elk kind om zelf op onderzoek te gaan en zich te verwonderen in alles wat er te ontdekken valt. De afwisseling van voldoende ruimte voor vrij spel, het inspelen op de interesses van de kinderen, het werken in subgroepjes onder begeleiding van een pedagogisch Medewerker en het oefenen met het kiezen van activiteiten zorgt voor een goede voorbereiding op weg naar de basisschool!
 

Coaching, lees coördinato, VIB en cursus

Op ons kindercentrum hebben wij een vve-coach in ons midden. Onze VVE-coach en tevens lees coördinator Marlou Schraven, zorgt voor de coaching en vve- begeleiding van onze pedagogisch medewerkers.
De lees coördinator draagt zorg voor de basis van een succesvolle leesbevordering, leesbeleving en leesinteresse. Zij begeleidt hierin het team en zorgt waar nodig voor verdieping en verbreding van kennis rondom de taal/leesontwikkeling bij het team.
Voor meer info, zie Coach en lees coördinator .

Daarnaast werken wij al jaren met VIB ( Video-interactie-begeleiding)
Aan de hand van korte filmpjes van een pedagogische situatie in de groep krijgen medewerkers individueel of groepsgewijs inzicht in de initiatieven en ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast krijgt de pedagogisch medewerkers inzicht in eigen handelen.

VVE cursus startblokken en KIJK training.

Wij zijn een lerende organisatie en blijven ons dus ontwikkelen. Jaarlijks heeft ons gehele team vve-herhalingslessen via de methode Startblokken.  Zo blijft iedere pedagogisch medewerker zich optimaal ontwikkelen.

KIJKlogo_web

Tevens gaan wij dit jaar van start met de cursus KIJK!
KIJK! is het meest gebruikte systeem voor observatie en registratie op basisscholen en kinderopvang.

Het is een werkwijze waarmee professionals in scholen en de kinderopvang:

  • de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 7 jaar in kaart brengen,
  • een daarop afgestemd aanbod ontwerpen,
  • en monitoren wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van de kinderen.

De ontwikkeling van de kinderen volgen wij natuurlijk al jaren middels beschreven observaties. In de toekomst zal dit steeds meer via KIJK! Plaats gaan vinden. Het voordeel hiervan is dat de observaties mee doorlopen naar het basisonderwijs. Uiteraard alleen met toestemming van de ouders.

Voor meer informatie kunt u hier ons Beleidsplan VVE 2023 downloaden.